Wzrost konkurencyjności firmy Meble Negro poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

DOTACJE NA INNOWACJE.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

Wzrost konkurencyjności firmy Meble Negro
poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań te
chnologicznych

 

Nazwa beneficjenta: MEBLE NEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA   

Termin realizacji: 2014 – 2015

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

www.europa.eu     www.poig.gov.pl     www.mg.gov.pl     www.parp.gov.pl